תקנון

תקנון לשימוש באתר

A studio By Adi shiff

ניתן לרכוש דרך האתר תוכניות אימונים ו\או מוצרים אחרים ו\או שירותים אחרים לפי שיקול דעת בעלת האתר (להלן “האתר”, “הנהלת האתר”).

 1. כל הנאמר בתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. טרם כל כניסה לאתר וביצוע הרשמה לאתר, יש לקרוא בעיון רב תקנון זה. לאחר קריאת התקנון במלואו, יש להסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים.
 1. תנאי לשימוש באתר, צפייה בתכניו והשירותים הניתנים בו, לרבות הצטרפות המשתמש לאתר על ידי רישום אליו ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת מנוי באתר, הינו קבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. האתר נועד אך ורק לשימושו האישי של המשתמש ולא לכל שימוש מסחרי.
 1. הגלישה באתר, בתכניו, הרישום לקבלת שירות דרך האתר, רכישת מנוי או כל מוצר אחר המוצע באתר וכל פעולה שקשורה באתר\ בשירותים הניתנים בו ייחשבו להסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמש לתנאי התקנון ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 1. האתר והתכנים המוצגים בו אינם מהווים תחליף מקום בו נדרש ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו\או תזונאי. בכל מקרה בו נדרש ייעוץ רפואי\ מקצועי\ תזונאי, המשתמש מחוייב לקבל את הייעוץ בטרם הרשמה לאתר.
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/ או רכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר, לכל דבר ועניין.
 1. חובת גיל המשתמש באתר הינה 18 ומעלה. עם כל ביצוע הרשמה באתר, מצהיר המשתמש כי גילו מעל 18שנים, הוא בעל כשרות משפטית והוא בריא.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק, להשעות באופן מיידי, לחסום, לבטל רכישה ולהפסיק לאלתר את גישת המשתמש בכל עת, אם המשתמש יפר תקנון זה, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ובלא מתן הודעה מראש.
 1. תקנון האתר ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי ובניגוד לתקנון זה.
 1. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, לשכפל, להציג, לפרסם, למכור או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל טקסט, תמונה, עיצוב, לוגו או כל חומר אחר באתר.
 1. אין לעשות באתר כל פעולה שאינה חוקית ואשר עלולה להפריע, להשפיע, לפגום, לשנות או לחבל בכל דרך בפעולתו התקינה של האתר. כמו כן, אין לפגוע בפעילות התקינה של האתר באמצעות השתלת וירוסים, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 1. אין להעלות פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי. אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל. כמו כן, כל משתמש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, תכני האתר ואלמנטים המופיעים באתר, שהזכות לבצעה נתונה באופן בלעדי לפי חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכויות יוצרים ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
 1. כל משתמש באתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי, בתמורה או שלא בתמורה, ולא ליתן לכל צד שלישי כלשהו גישה למנוי שלו ולשם המשתמש והסיסמא שלו לאתר. הפרת התחייבות זו, תחשוף את המשתמש לתביעה ולתשלום כל הוצאה ו\או נזק שיגרמו לאתר.
 1. הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים כדי לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה וכי השירותים יהיו זמינים בכל עת. אך בעלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית במחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל הנהלת האתר או מי מספקיה. בכל מקרה, לא תישא בעלת האתר באחריות כלשהיא על נזק שיגרם בשל כך. מובהר בזאת כי, לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או כל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.
 1. הנהלת האתר עושה מאמצים גדולים על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מדוייק ושלם. ואולם, עשויים להופיע אי דיוקים ו\או שגיאות בתום לב והאתר ו\או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין זה.
 1. הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל. באחריות המשתמש לבחון טרם השימוש בשירותי האתר, כי תכני האתר אכן מתאימים לצרכיו ולא תהיה לו כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו. לצורך העניין, באתר קיימים אימונים להתנסות בחינם כדי לבחון האם אופי האימונים והאתר מתאימים למשתמש.

רכישת מנוי וקבלת שירותים דרך האתר

 

 1. הרכישה הינה דרך האתר ובצורה שמתאפשרת על ידי הנהלת האתר בלבד. דרכי ואופן התשלום יכולים להשתנות מעת לעת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסויים ולהתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים, לפי שיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר.
 2. הליך הרכישה יעשה באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם למחירון המתפרסם באתר. באישור הנהלת האתר, ניתן לבצע רכישה גם באמצעות “ביט” או בהעברה בנקאית.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירון השירותים הניתנים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ורשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 4. רכישת המנוי מותנית בקבלת אישור של הסולק. באם לא ניתן אישור רכישה או אם סורבה עסקה על ידי חברת האשראי, הנהלת החברה תוכל לבטל את העסקה ולגולש\ משתמש באתר לא תהיה כל טענה ו\או תביעה נגד האתר.
 5. הליך הרכישה והעברת פרטי כרטיס האשראי מתבצעים באמצעות מנגנון מאובטח. הנהלת האתר אינה אחראית לפעולות ו\או מחדלים של הסולק, וזה רשאי לעשות שימוש במידע המועבר אליו מהמשתמש ו\או מהאתר בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
 6. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ופרטי כרטיס האשראי לא נרשמים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש אם מידע זה אבד, ו\או יגיע לגורם עוין ו\או יעשה בו שימוש ללא הרשאה.
 7. משתמש שמבצע הזמנה מחוייב למסור את פרטיו המדויקים, אשר הם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג’ כלשהו.
 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 9. הרישום באתר הינו לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש והוא אינו רשאי בשום אופן להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.
 10. על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה המקוון כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף וכו..
 11. כדי לייעל את תהליך ההרשמה ובכדי שלא יהיו תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף בלבד.
 12. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון כמו גם רישום העסקה במחשבי הנהלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 13. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 14. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי שליחת אישור לדואר האלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. מועד החיוב ייקבע לפי יום ההרשמה של המנוי באתר. בכל חודש יחוייב כרטיס האשראי באותו יום קלנדרי בו נרשם המשתמש.
 15. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מהנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא”ל ובהודעות כתובות (סמס) לטלפון הנייד שהזין המשתמש בעת ההרשמה.
 16. בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע”י חברות כרטיסי האשראי.
 17. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל המשתמש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, תראה הנהלת האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על המשתמש.

סוגי המנויים המוצעים לרכישה באתר

 1. קיימים מספר סוגי מנויים: מנוי חודשי ומנוי שנתי. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף\ להוריד סוגי מנויים מעת לעת.
 2. המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 1. פירוט סוגי המנויים המוצעים לרכישה באתר

א. מנוי חודשי – באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי המתחדש בכל חודש, בעלות חודשית המוצגת בדף ההרשמה.

הפסקת\ ביטול המנוי החודשי- באפשרות משתמש שרכש מנוי חודשי להפסיק את המנוי על ידי שליחת מייל ל adishiff1@gmail.com בכל עת ולבקש את ביטול המנוי. יש לשלוח את המייל לפחות 72 שעות לפני החיוב הבא. במידה והמשתמש ביקש להפסיק את המנוי בחלוף מועד החיוב, יחויב המשתמש עבור החודש הנוסף ויוכל להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר עד ליום החיוב הבא. יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת\ ביטול המנוי, לא יהיה החזר או זיכוי כספי וזאת בכפוף לאמור בסעיף 6 לתקנון.

ב. מנוי שנתי– באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי שנתי בעלות המוצגת בדף ההרשמה. שלא כמו המנוי החודשי, המנוי השנתי הינו עסקה שאינה ניתנת לביטול.

הפסקת המנוי השנתי- מנוי שנתי ניתן להקפאה בלבד כמפורט בסעיף 5 ואולם, מנוי שנתי אינו ניתן לביטול.

 הנהלת האתר רשאית לשלוח כ- 5 ימים לפני תום תקופת המנוי השנתי תזכורת למשתמש כי המנוי עומד להסתיים. אין באמור לעיל, משום התחייבות של הנהלת האתר לעשות כן.

 1. הנהלת האתר תספק את השירות ו\או המוצר הנרכש באתר אל כתובת הדוא”ל שהוקלדה על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או ההזמנה, וזאת באמצעות הרשאת גישה לתוכניות האימונים באתר\ שליחת התכנים לצפייה ישירה, צירוף המשתמש לקבוצת דיוור ישירה בדוא”ל ובהודעות כתובות (סמס) לטלפון הנייד של המשתמש.
 1. כאמור, מנוי שנתי ניתן להקפאה ומדיניות ההקפאה הינה סטנדרטית. ניתן להקפיא את המנוי לתקופה מינימלית 14 ימים ומקסימום 45 ימים. תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי. ואולם, במקרים רפואיים ניתן להקפיא את המנוי לתקופה ארוכה יותר, אך זאת אך ורק בהצגת אישור רופא ועל פי הוראת הרופא. על מנת להקפיא את המנוי, יש לפעול כדלקמן:

א. יש לשלוח מייל לכתובת המייל

Adishiff1@gmail.com

ב. יש לציין בגוף המייל כי קראת את מדיניות ההקפאה ואתה מאשר את מדיניותה.

ג. במהלך ההקפאה לא תהיה גישה לאימונים באתר.

ד. אין החזר כספי על “זמן קפוא” ולא ניתן להקפיא תשלום. על כן, התשלום שבוצע בכרטיס אשראי, או בכל אמצעי תשלום אחר, ימשיך להתבצע כרגיל.

ה. לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית ולא יינתנו זיכויים רטרואקטיביים.

ו. כשתרצה לחזור להתאמן, עדכן אותנו, נחזיר לך את הגישה לאימונים ונוסיף את מספר “הימים הקפואים” למנוי. נשלח לך פירוט מסודר לאימייל.

ז. שים לב כי באחריותך הבלעדית לזכור כמה זמן חלף מתחילת מועד ההקפאה. אין באפשרותנו לתזכר אותך באם חלפו כבר 45 ימים.

 1. הפסקת\ביטול עסקה

א. ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע”י המשתמש.

ב. עוד יובהר כי, בשל היותו של השירות ו/או המוצר “מידע” כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתך, תקופות מנוי בהן לא השתמשת בשירות ו/או במוצר, רכישה בשוגג, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי אנא פנה אלינו באימייל

Adishiff1@gmail.com

ג. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1.בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לכתוב וקבוע בתקנון זה.

 1. בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
 2. בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.
 3. בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי.

ד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.

ה. יובהר ויודגש כי לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

ו. לא יינתן כל פיצוי כספי\זיכוי בשל תקלות באתר או הפסקות בשירות.

זכויות יוצרים 

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, התכנים המוצגים באתר, סימני המסחר והסודות המסחריים הינם רכושם של בעלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על האימונים, על תוכניות האימונים וכל פרט אחר שקשור לאימונים ולתוכניות האימונים ולדרך פיתוחם ואופן פעולתם.

כל התוכן המילולי, המצולם, מידע ו\או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב ואופן עריכתם והצגתם הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר.

האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין אם הם רשומים ובין אם לא רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בהענקת השירותים ובהצגת תכנים ובתוכם- הלוגו, עיצוב האתר, שם האתר, שם הדומיין, מידע טכנולוגי שכרוך בהפעלת האתר.

אין להשתמש, לשנות, לשדר, להעביר, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות תכנים, סימני מסחר, תמונות, סרטונים וטקסטים, בלא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם בלבד. על כן, אין להשתמש בהם ללא רשות מפורשת ובכתב של בעלת סימן המסחר.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.

הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.

המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים או שירותים שרכש באתר לצד שלישי.

קישורים לאתרים אחרים

במידה והאתר יכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן- “אתרים אחרים”, “אתרים האחרים”), חשוב לציין כי קישורים אלה יופיעו באתר לנוחיות המשתמש.

הנהלת האתר לא נושאת באחריות, מכל מין וסוג, בכל הנוגע לתכנים המופיעים באתרים אחרים, ואין בהפניה לקישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם ו\או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

השימוש באתרים אחרים דרך כניסה ללינקים כפוף לתנאי השימוש, התקנון ויתר התנאים וההנחיות, באם יש כאלה, באתרים האחרים. על כן, עם כניסה לקישור לאתרים אחרים, הינך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש ולמלא אחר הוראותיהם. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות מול בעלי האתרים האחרים \ מפעיליו ו\או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצד הנהלת האתר ו\או מי מטעמה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו\או התקשרות ו\או רכישה שיבצע משתמש באתרים אחרים. בעשותך שימוש באתר הינך מסכים ומצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו\או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה בגין שימוש ו\או פעולה ו\או התקשרות ו\או רכישה של מוצרים ו\או שירותים שתבצע באתרים אחרים אשר פנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

 הצהרת בריאות וכתב ויתור

 1. גלישה באתר, רכישת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכי המשתמש במצב פיזי ובריאותי תקין ואינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.
 2. המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר.
 3. המשתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או תחילת עבודה בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.
 4. המשתמש מאשר ומצהיר כי הומלץ לו לקבל חוות דעת רפואית לפני תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות ותוכניות האימונים השונות המוצגות באתר.
 5. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם. ושוב מובהר, כי תכני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. שימוש בתכני האתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי הזהירות הנהוגים בכדי לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 2. בעת השימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר על ידי המשתמש עצמו ביודעין לצורך פתיחת חשבון משתמש והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (זהו מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם המשתמש). השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין.
 3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר, הנהלת האתר תבקש מהמשתמש אך ורק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.
 4. הנהלת האתר אינה שומרת במאגר מידע את מספר כרטיסי האשראי שמועברים אליה על ידי המשתמשים לצורך רכישה ומתחייבת לעשות ככל הניתן על מנת להבטיח את ביטחון המידע אשר ברשותה, לרבות בסליקת אשראי באמצעות אתר מאובטח.
 5. הנהלת האתר אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר על ידי המשתמש, למעט, העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור, ביצוע העסקה או השלמתה אצל חברות האשראי וכדומה.
 6. סליקת פרטי כרטיס האשראי מתבצעת על ידי חברת- תקשוב של ישראכרט. עליך להתעדכן במדיניות אבטחת החברה. 
 7. ושוב יצויין ויודגש כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות וכי הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר ואף אינה מאחסנת אותו במאגר, ובוודאי שאינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה.
 8. חשוב להבהיר כי ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. לכן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר.
 9. במקרים הנובעים מכוח עליון ו\או במקרים אשר להנהלת האתר אין שליטה עליהם, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.
 10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף פרטי משתמש במידה והמשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או עשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
 1. דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא”ל, במסרונים וכיוצ”ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמה מפורשת של המשתמש בעת הרישום באתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.
 2. המשתמש יוכל לבקש בכל עת עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת מידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לאימייל:

Adishiff1@gmail.com

 1. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 2. בהסכמתו לתקנון זה, המשתמש פוטר את הנהלת האתר באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות, לרבות אך לא רק, בגין פגיעה בפרטיות על פי כל דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בפרטים שמסר המשתמש להנהלת האתר וזו העבירה לצד שלישי, ובהתאם לשיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר.
 3. על האתר והתקנון יחול הדין הישראלי והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

לפרטים ובירורים בנוגע לתוכניות אימונים ולשירותים נוספים דרך האתר, ניתן לפנות במייל

Adishiff1@gmail.com

טקסט- עלי- עדי שיף